06 254 757 15 bureau@veroz.nl
Selecteer een pagina

VEROZ wil haar missie bereiken door het organiseren van activiteiten die partijen en innovators in de zorg aanzetten tot actie. Deze activiteiten worden grotendeels in gezamenlijkheid met partners uitgevoerd, en zijn niet winstgericht. 

Drie pijlers

VEROZ knoopt het gesprek aan op basis van drie pijlers.

N

Agenderen

VEROZ agendeert maatschappelijk relevante thema’s in de gezondheidszorg met als speerpunten verantwoord ondernemen en innovatie in de zorg.
N

Uitwisselen

VEROZ biedt een platform voor het uitwisselen van ideeën en het vermeerderen van kennis voor ondernemende en beleidsbepalende professionals vanuit diverse partijen in de gezondheidszorg.
N

Bijdragen

VEROZ levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat en brengt haar stellingnames/onderzoeken onder de aandacht van publiek en politiek door onderbouwde voorstellen en standpunten.

Voor innovatie en kwaliteit van de zorg

06 254 757 15

bureau@veroz.nl