"VEROZ kiest voor innovatie in de zorg in belang van de patient".

VEROZ is het platform van Verenigde Ondernemers in de Zorg. De stichting is een kenniscentrum ter bevordering van innovatie in de zorg in de meest ruime zin des woords. VEROZ richt zich op meer kwaliteit van leven voor hetzelfde of minder geld, met de ambitie om een vliegwiel te creëren: niet alleen praten of te veel problematiseren, maar vooral doen. VEROZ richt zich op: 

  • het bevorderen van entrepreneurship en innovatie in de zorg;
  • het stimuleren van het maatschappelijke en publieke debat over de gezondheidszorg;
  • het entameren van wetenschappelijk onderwijs in ondernemerschap op universiteitsniveau;
  • het in stand houden van een Leerstoel Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship,het bevorderen van de acceptatie en toetreding van financiële partijen zoals private investors, venture capitalists, pensioenfondsen, seeding funds e.d. in de zorg, met als doel: zorginnovatie en de financiering van herstructurering. 

Vanaf 1 november 2018 bieden de Open Universiteit Heerlen en Stichting VEROZ gezamenlijk een nieuwe MBA aan met specialisatierichting Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship. Het doel van deze opleiding is om ondernemende professionals handvaten en aanknopingspunten te geven om de zorg op gepaste en innovatieve wijze de toekomst in te loodsen. 

Er wordt een VEROZ leerstoel Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship gecreëerd aan de Open Universiteit Heerlen.