Skip to main content

VEROZ staat voor innovatie en ondernemerschap in de zorg

VEROZ levert met haar netwerk een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgstelsel door het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in de zorg.

Onze visie

VEROZ heeft als visie dat de innovatieve kracht van ondernemende partijen in de gezondheidszorg van essentiële betekenis is voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiële houdbaarheid van het stelsel, en dat deze kracht nog onvoldoende herkend en benut wordt.

Lees meer over ons

Activiteiten

VEROZ wil haar missie bereiken door een set van activiteiten die ondernemers en Innovatoren in de zorg aanzet tot actie. Door ondernemers en Innovatoren in de zorg te inspireren, kennis te delen en netwerk te bieden, willen wij ondernemerschap in en buiten organisaties versnellen. VEROZ kent drie activiteiten welke grotendeels in gezamenlijkheid met partners worden uitgevoerd. Activiteiten zijn not for profit, de bijdragen zijn er om VEROZ als vereniging te kunnen draaien.

Veroz Netwerk

– alleen voor leden.

Voor velen begint ondernemerschap met een netwerk. Een netwerk waarin mensen elkaar ontmoeten, kennis maken en zo geïnspireerd raken. En waar verbindingen ontstaan die aanzetten tot het starten van nieuwe ondernemingen of ondernemerschap binnen bestaande organisaties.

Veroz Meet

– alleen voor leden.

VEROZ organiseert maandelijks een informele bijeenkomst op een intieme locatie. Hier ontmoeten leden van Veroz elkaar, worden ondernemende ideeën uitgewisseld en is er inspirerende spreker.

Veroz Meet Mentoren

– alleen voor leden.

Als innovator is het fijn als je mensen om je heen hebt die je kunnen helpen. Die geen financieel belang hebben maar die klaarstaan om je te ondersteunen als dat nodig is. Met een simpele vraag. Een connectie die je verder helpt. 

Veroz Ontbijtsessies

– alleen voor leden.

Uniek en speciaal voor de VEROZ professional leden organiseert VEROZ ontbijtsessies met politici, beslissers uit de zorg en het bedrijfsleven. 

Veroz jaarcongres

– open toegankelijk.

VEROZ organiseert jaarlijks een hybride congres met top sprekers van binnen en buiten de zorg. Vormgegeven door actualiteiten, leden en wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit het VEROZ Center of Healthcare and Innovation. 

Zorginnovatie summerschool

– open toegankelijk/ selectieprocedure.

VEROZ en de Open Universiteit organiseren twee maal per jaar een unieke tweedaagse voor ambitieuze talenten. Je ontmoet grote namen uit de zorg en gaat samen aan de slag met topics die er toe doen. 

YourMBA

– open toegankelijk.

Professional Program Healthcare Management aan de Open Universiteit biedt inzicht in de mogelijkheden om de zorg te innoveren binnen de uitdagingen en kansen die het zorgveld biedt.

Bekijk het volledige programma.

Input CHEi

– alleen voor leden. 

Het Centre of Healthcare and Innovation kan worden gezien als een coalition of the doing: de theorie en de praktijk komen daar tezamen. VEROZ professional leden kunnen input leveren aan het centre. 

Serious Game

– te boeken voor uw organisatie.

Deze serious game is speciaal voor VEROZ ontwikkeld.  Gericht op de ketenzorg rondom een fictieve patiëntgroep en gebaseerd op de Triple Aim doelstellingen. In een middag dompelen deelnemers zich onder in de wereld van “Gemeente Grasbeek” en ervaren zij de dynamiek en complexiteit van transmurale zorg vanuit de perspectieven van alle stakeholders.

“Digitale Transformatie vergt nieuw soort Leiderschap.”

Daan DohmenProfessor Digital Transformation in Healthcare