CHEi

Het Centre of Healthcare and Innovation is het onderzoeksinstituut van VEROZ in samenwerking met de Open Universiteit. Het CHEi kan worden gezien als een coalition of the doing: de theorie en de praktijk komen daar tezamen. In het innovatiespoor zal digitale transformatie een belangrijke plaats innemen. Digital health zal in de toekomst een grote rol spelen in de zorg, waarbij ook nieuwe spelers uit anders sectoren hun intrede zullen doen. Deze nieuwe spelers zullen zich moeten houden aan dezelfde normen en waarden als de gevestigde spelers in het zorglandschap.

Download brochure