Wetenschap

Veroz wil een denktank zijn voor het maatschappelijk beleid in de gezondheidszorg op basis van een wetenschappelijke fundering met als doel innovatie en ondernemerschap in de zorg. VEROZ zorgt voor de academische fundering van haar missie door het sponsoren van een tweetal VEROZ leerstoelen aan de Open Universiteit. Deze leerstoelen generen wetenschappelijk onderzoek en academische aandacht voor innovatie in de gezondheidszorg en de rol van ondernemerschap. De professoren Daan Dohmen en Cornelis Boersma bezetten deze leerstoelen. Gezamenlijk hebben zijn de Summer- en Winterschool geïntroduceerd, waar jonge professionals hun kennis kunnen bijhouden en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen.

Download brochure