06 254 757 15 bureau@veroz.nl

Onderwijs

VEROZ zorgt voor de academische fundering van haar missie door het sponsoren van een tweetal VEROZ-leerstoelen aan de Open Universiteit. Deze leerstoelen generen wetenschappelijk onderzoek en academische aandacht voor innovatie in de gezondheidszorg en de rol van betrokken en verantwoord ondernemerschap. De professoren Cornelis Boersma en Daan Dohmen bezetten deze leerstoelen. Gezamenlijk hebben zij de Summer- en Winterschool geïntroduceerd, waar jonge zorgprofessionals hun kennis kunnen bijhouden en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen.

De samenwerking met de Open Universiteit werd op 28 augustus 2018 in Heerlen bezegeld.

De leerstoelen

Digital Transformation in Healthcare

Onze gezondheidszorg staat steeds meer onder druk en dat is niet zonder gevolgen. Almaar stijgende zorgkosten en een toenemend tekort aan gekwalificeerde zorgverleners zijn ons voorland als we niet wezenlijk veranderen. Digitale zorg kan deze verandering mede mogelijk maken, maar dat vereist meer dan alleen de inzet van leuke apps of slimme techniek.

In beleid en onderzoek is er steeds meer aandacht voor digitale zorg. Belangrijke reden daarvoor is dat de opkomst van technologie (zoals activity trackers, smartwatches en andere wearables, en de inzet van kunstmatige intelligentie) gaat leiden tot een veel pro-actievere rol van burgers en patiënten in de zorg. Juist de coronacrisis, waarin digitale zorg soms nog de enige vorm van zorg was, heeft dit belang extra onderstreept.

Daan Dohmen

Daan Dohmen

Professor Digital Transformation in Healthcare

Cornelis Boersma

Cornelis Boersma

Professor Sustainable Health & Innovation

Sustainable Health & Innovation

We worden in toenemende en versnelde mate geconfronteerd met de zorguitdagingen voor de toekomst. Een substantiële structurele transformatie – anders dan korte termijn beheersingsmaatregelen – is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Investeren in duurzame zorg en innovatie is niet alleen noodzakelijk vanuit een zorgperspectief, maar juist ook vanuit een breder maatschappelijk en economisch perspectief. Hierbij is het van belang dat wetenschap en praktijk hand in hand gaan om te werken aan de oplossingen voor morgen. Innovatie en duurzaam ondernemerschap zijn hier van instrumentele waarde voor de zorg en het welzijn van mensen. Dit alles is niet nieuw, maar werd tijdens de coronacrisis eens te meer duidelijk.

Oraties

Voor innovatie en kwaliteit van de zorg

06 254 757 15

bureau@veroz.nl