De Leerstoelen

Samen met de Open Universiteit heeft VEROZ vormen inhoud gegeven aan twee Hoogleraarsstoelen op het gebied van twee thema die bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.

Digital Transformation in Healthcare

Onze gezondheidszorg staat steeds meer onder druk en dat is niet zonder gevolgen. Almaar stijgende zorgkosten en een toenemend tekort aan gekwalificeerde zorgverleners zijn ons voorland als we niet wezenlijk veranderen. Digitale zorg kan deze verandering mede mogelijk maken, maar dat vereist meer dan alleen de inzet van leuke apps of slimme techniek.’ In beleid en onderzoek is er steeds meer aandacht voor digitale zorg. Belangrijke reden daarvoor is dat de opkomst van technologie (zoals wearables en de inzet van kunstmatige intelligentie) gaat leiden tot een veel pro-actievere rol van burgers en patiënten in de zorg. Juist de coronacrisis, waarin digitale zorg soms nog de enige vorm van zorg was, heeft dit belang extra onderstreept.

Daan Dohmen

Professor Digital Transformation in Healthcare

Cornelis Boersma

Professor Sustainable Health & Innovation

Sustainable Health & Innovation

We worden in toenemende en versnelde mate geconfronteerd met de zorguitdagingen voor de toekomst. Een substantiële structurele transformatie – anders dan korte termijn beheersingsmaatregelen – is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Investeren in duurzame zorg en innovatie is niet alleen noodzakelijk vanuit een zorgperspectief, maar juist ook vanuit een breder maatschappelijk en economisch perspectief. Hierbij is het van belang dat wetenschap en praktijk hand in hand gaan om te werken aan de oplossingen voor morgen. Innovatie en ondernemerschap zijn hier van instrumentele waarde voor de zorg en het welzijn van mensen. Dit alles is niet nieuw, maar wordt tijdens de coronacrisis eens te meer duidelijk’.